Nieuw

1) BIM staat voor Building Information Modeling: het proces om tot een ontwerp van een compleet bouwwerk te komen, inclusief alle gerelateerde informatie.

BIM staat dus voor een methode van SAMENWERKEN met de VERSCHILLENDE DICIPLINES in de BOUWSECTOR. Het uiteindelijke doel is, om efficient tot een door de opdrachtgever gewenst resultaat te komen.

Vaak wordt gedacht dat BIM automatisch staat voor een 3-dimensionele tekening / model, maar het gaat om VANAF HET VOORTRAJECT samen te werken met alle betrokken diciplines. Door vanaf het eerste ontwerp met alle diciplines samen te werken, worden in een vroegtijdig stadium mogelijke problemen in de uitvoering voorkomen en wordt er gekozen voor de best mogelijke oplossingen voor de opdrachtgever.

Afhankelijk van de grootte en complexheid van een project kan dit leiden tot een 2- of 3-dimensionale tekening met daarin alle relevante informatie verzameld.

Sinds 2013 is Gu-tek ook BIM-proof, gebruikmakend van de mogelijkheden van Autocad met Stabicad. Het getekende dwg model kan omgezet worden om te gebruiken in een Revit model

Het moduleren in het tekenpakket Revit is bij Gu-tek niet mogelijk.

Voor meer informatie zie ook: BOUWEND NEDERLAND.

Heeft U intresse? Stuur een email om een afspraak te maken, om gezamelijk de mogelijkheden te bespreken.